ترکیش ایرلاین رفع پلمب شد

ترکیش ایرلاین رفع پلمب شد

رسانه قطبنما: دفتر هواپیمای «ترکیش ایرلاین» که ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ پلمپ شده بود، امروز ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۳ فک پلمپ شد. این در حالی است که دادستان تهران گفته بود: «هیچ حکم قضایی درباره پلمب دفتر ترکیش ایرلاین صادر نشده است.»

به گزارش تسنیم، وزیر کشور درباره پلمپ دفتر شرکت ترکیش ایرلاین گفت: «دفتر ترکیش ایرلاین به دلیل درگیری با نیروی انتظامی پلمب شده بود و امروز نیز رفع پلمب شد.»

ماموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی روز دوشنبه ۱۸ تیر ماه به دفتر هواپیمایی ترکیش ایرلاین مراجعه می‌کنند تا اخطار اولیه را درباره عدم رعایت حجاب از سوی کارکنان آن بدهند اما کارکنان این شرکت هواپیمایی با ماموران پلیس درگیر می‌شوند. علت اصلی پلمب ترکیش ایرلاین درگیری با ماموران پلیس هم بوده است؛ چرا که پلیس می‌گوید هیچ واحد صنفی را برای بار اول به‌دلیل عدم رعایت حجاب، پلمپ نمی‌کند و اگر قرار باشد تا یک واحد صنفی پلمپ شود حتما ماموران پلیس اخطارهای قبلی را صادر و با خود به‌همراه دارند. 

اخبار گردشگری را در «رسانه قطبنما» بخوانید.

مطالب مرتبط